Infolinia: 83 342 56 81 / 516 46 46 39
e-mail: L@stow.pl

Test online na Kwalifikację Wstępną - część ogólna

Losowanych jest 20 pytań, możliwych błedów 4 !
1. Czy duże obciążenie pojazdu ma wpływ na zdolność do pokonywania wzniesień?
2. Czy gwałtowne hamowanie ma wpływ na bezpieczeństwo jazdy samochodem Ciężarowym ?
3. Jakim układem hamulcowym w samochodzie ciężarowym jest zwalniacz (retarder)?
4. Do obsługi jakiego urządzenia służy górna dźwignia przedstawiona na fotografii?
5. Jakie jest przeznaczenie zwalniacza (retardera)?
6. Jaki tachograf zaprezentowano na fotografii?
7. Jakie dane identyfikuje karta kierowcy?
8. Do której definicji w odniesieniu do kierowcy samochodu ciężarowego pasuje zdanie: „Podejmuję sam decyzję, za które biorę odpowiedzialność i nie mam obowiązku nikomu się z nich tłumaczyć”?
9. Które poniższe stwierdzenie jest prawdziwe?
10. W jakim przedziale czasowym ma miejsce największa liczba wypadków drogowych w Polsce?
11. Czy wejście kraju do strefy Schengen oznacza, że przemyt zniknie?
12. Czy kierowca samochodu ciężarowego, może spać w pojeździe, jeśli znajduje się w nim miejsce do spania, jeżeli przewozi ładunek?
13. Czy kierowca pojazdu może zatrzymać się w celu odbycia obowiązkowej przerwy w jeździe na pasie awaryjnym autostrady?
14. Jaki odstęp od poprzedzającego pojazdu powinien zachować kierowca pojazdu w przypadku zatrzymania w tunelu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego?
15. Czy częste nadużywanie alkoholu przez kierowców wykonujących przewozy drogowe może mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy?
16. Jak szybko będzie się męczyła osoba, która ma większą wrażliwość na bodźce?
17. Czy w przypadku otwartego złamania kończyny, istnieje realne ryzyko zakażenia?
18. Na czym polega pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry?
19. Czy zachowanie kierowcy w stosunku do klientów ma wpływ na wizerunek przewoźnika?
20. Czy kierowca pracownik samochodu ciężarowego może sam decydować o rozkładzie czasu swojej pracy w przypadku doboru zadań przewozowych przez pracodawcę?