Infolinia: 83 342 56 81 / 516 46 46 39
e-mail: L@stow.pl

Test online na Kwalifikację Wstępną - część ogólna

Losowanych jest 20 pytań, możliwych błedów 4 !
1. Jaka jest optymalna prędkość obrotowa silnika, jaką należy utrzymywać kierując samochodem ciężarowym po autostradzie?
2. Kiedy następuje niskie jednostkowe zużycie paliwa w stosunku do rozwijanej mocy?
3. Czy przy nieszczelności układu pneumatycznego sterującego hamulcami, można poruszać się po drogach publicznych?
4. Do jakiej grupy hamulców, zaliczany jest główny układ hamulcowy samochodu ciężarowego?
5. Czym jest urządzenie, oznaczane skrótem „DPF" stosowane w samochodach ciężarowych spełniających normę EURO VI?
6. Czy kierowca podczas przejazdu pojazdem wyposażonym powinien okazywać do kontroli kartę kierowcy, jeśli ją posiada?
7. Jaka jest wysokość kary dla kierowcy za wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, do którego zostały podłączone niedozwolone urządzenia dodatkowe?
8. Ile godzin nadliczbowych w roku może maksymalnie przepracować kierowca?
9. O czym musi wiedzieć kierowca samochodu ciężarowego, który nie zachowuje bezpiecznego odstępu od pojazdu poprzedzającego?
10. Co w statystykach wypadków drogowych zajmuje najwyższą pozycję (większa ilość zdarzeń drogowych) spośród wymienionych poniżej?
11. Czy przewóz towaru między państwami z pominięciem wymaganych opłat celnych, akcyzy, podatku VAT i innych należności wobec państwa, na którego terytorium wwieziono towar jest przemytem?
12. Czy kierowca poruszający się w Strefie Schengen, ma prawo do przewozu w celach zarobkowych towarów akcyzowych w większych ilościach, które stanowią jego własność i nie należą do przewoźnika?
13. Co może zmniejszyć ryzyko chorób układu pokarmowego u kierowcy samochodu ciężarowego?
14. Jak powinien zachować się kierowca samochodu ciężarowego, który odczuwa zmęczenie?
15. Czy trudna sytuacja w domu (stres), a także w miejscu pracy, może mieć wpływ na sprawność i zachowanie się kierowcy?
16. Jaka jest przeciętna szybkość rozkładu (spalania) alkoholu u kobiet?
17. Jaki opatrunek należy położyć bezpośrednio na ranę?
18. Czy kierowca uczestniczący w wypadku drogowym jest zobowiązany do podania swoich danych personalnych oraz danych dotyczących zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa OC na żądanie innej osoby uczestniczącej w wypadku?
19. Jaka jest wysokość kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?
20. Czy Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego posiada prawo kontrolowania przedsiębiorstwa transportowego i jego właściciela (przedsiębiorcy)?