Infolinia: 83 342 56 81 / 516 46 46 39
e-mail: L@stow.pl

Test online na Kwalifikację Wstępną - część ogólna

Losowanych jest 20 pytań, możliwych błedów 4 !
1. Przy jakich zakresach prędkości obrotowej silnika samochodu ciężarowego osiągana jest wysoka moc hamulca silnikowego?
2. Na co może mieć wpływ zwiększenie obciążenia samochodu ciężarowego?
3. Co oznacza pojęcie „fadingu”?
4. Czy kierowca samochodu ciężarowego ma prawo korzystać ze zwalniacza podczas jazdy na śliskiej nawierzchni?
5. Co oznacza skrót „SCR”?
6. Czy w sytuacji awaryjnej (awaria karty kierowcy) kierowca samochodu ciężarowego może skorzystać z karty drugiego kierowcy, jeśli również przebywa on w kabinie?
7. Czy kierowca posiadający prawo jazdy wydane przez kraj członkowski Unii Europejskiej, w którym potwierdzone jest uzyskanie kwalifikacji wstępnej, może wykonywać przewozy drogowe w Polsce?
8. Czy kierowca może prowadzić pojazd, gdy karta kierowcy jest uszkodzona, niesprawna lub została skradziona?
9. Jak nazywa się wewnątrzzakładowy dokument, regulujący zagadnienia związane z zasadami BHP?
10. Co, zgodnie z przepisami ruchu drogowego, oznacza pojęcie „włączanie się do ruchu”?
11. Czy podczas przewozu tranzytowego przez kraje trzecie kierowca powinien sprawdzać przestrzeń ładunkową i kabinę przed wyruszeniem w dalszą drogę?
12. Co oznacza pojęcie "przemyt nielegalnych imigrantów"?
13. Jakie niedogodności może spowodować niewłaściwe ustawienie fotela oraz użytkowanie fotela z niesprawną pneumatyką?
14. Czym może być wywołana agresja?
15. Czy kierowca powinien odżywiać się regularnie?
16. Czy zażywanie leków przeciwko objawom grypy lub przeziębienia może być niebezpieczne dla kierowcy samochodu ciężarowego?
17. Jak powinien zachować się kierujący samochodem ciężarowym, jeśli zauważy szybko zbliżającą się pod prąd karetkę pogotowia ratunkowego, która ma włączone jedynie niebieskie sygnały dźwiękowe?
18. Czego nie powinno być w wyposażeniu apteczki?
19. Kto ma obowiązek okazywać podczas przewozu świadectwo kierowcy?
20. Jaka jest wysokość kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?