Infolinia: 83 342 56 81 / 516 46 46 39
e-mail: L@stow.pl

Test online na Kwalifikację Wstępną - część ogólna

Losowanych jest 20 pytań, możliwych błedów 4 !
1. Do jakiego elementu, kierowca samochodu ciężarowego powinien dopasować bieg?
2. Czy do działania retardera hydrodynamicznego w samochodach ciężarowych, wykorzystywane jest zjawisko prądów wirowych?
3. Jak często należy sprawdzać ustawienie świateł mijania w samochodzie ciężarowym?
4. W jaki sposób kierowca samochodu ciężarowego w trakcie jazdy powinien dobierać przełożenia skrzyni biegów?
5. Czy dozwolone jest holowanie przez samochód ciężarowy z przyczepą, pojazdu członowego na połączeniu sztywnym?
6. Czy czas dyżuru kierowcy samochodu ciężarowego może być wliczony do przysługującego kierowcy dobowego nieprzerwanego odpoczynku?
7. Ile godzin trwa szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewozy drogowe?
8. Czy kierowca samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t wykonującego zarobkowo przewozy drogowe jest obowiązany ukończyć szkolenie okresowe?
9. W jakiej grupie wiekowej ma miejsce największa liczba wypadków drogowych (biorąc pod uwagę kierującego pojazdem jako sprawcę)?
10. O czym powinien pamiętać kierujący samochodem ciężarowym podczas zamiaru zmiany pasa ruchu?
11. Czy kierowca samochodu ciężarowego poruszający się w Strefie Schengen, musi obowiązkowo posiadać ważny paszport?
12. Czy kierowca samochodu ciężarowego, zaatakowany bronią przez napastników na parkingu, powinien zawsze podjąć walkę w celu ochrony ładunku?
13. Czy odpowiednie rozmieszczenie ładunku w pojeździe ma wpływ na bezpieczeństwo jazdy.
14. Czy kierowca może pozostawić uszkodzony pojazd na pasie awaryjnym autostrady bez włączonych świateł awaryjnych lub pozycyjnych?
15. Czy kierowca może wykonywać przewozy drogowe w przypadku, kiedy ma nieaktualne badania lekarskie lub psychologiczne?
16. Która z zasad bezpiecznej jazdy powinna zawsze towarzyszyć kierującemu samochodem ciężarowym?
17. Czy w przypadku pożaru cysterny z paliwem kierowca powinien wezwać służby ratownictwa chemicznego?
18. Jak należy postąpić w przypadku złamania otwartego?
19. Co kierowca powinien zawsze posiadać w pojeździe w trakcie wykonywania przewozu zarobkowego?
20. Czy kierowca pracownik samochodu ciężarowego może sam decydować o rozkładzie czasu swojej pracy w przypadku doboru zadań przewozowych przez pracodawcę?