Infolinia: 83 342 56 81 / 516 46 46 39
e-mail: L@stow.pl

Test online na Kwalifikację Wstępną - część ogólna

Losowanych jest 20 pytań, możliwych błedów 4 !
1. Do czego zobowiązany jest kierowca, abyograniczyć uciążliwości oddziaływania pojazdu na środowisko?
2. Co oznacza pole barwy niebieskiej zaznaczone na obrotomierzu u niektórych producentów samochodów ciężarowych?
3. Czy jest dopuszczalne samodzielne przerabianie urządzeń oświetleniowych pojazdu?
4. Jakim układem hamulcowym w samochodzie ciężarowym jest zwalniacz (retarder)?
5. Czy na pojeździe można instalować dodatkowe urządzenia oświetleniowe?
6. Który z wymienionych dokumentów, kierowca samochodu ciężarowego jest obowiązany posiadać przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli, podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego?
7. Czy czas pracy kierowcy sumuje się w przypadku, kiedy kierowca jest zatrudniony u więcej niż jednego przedsiębiorcy?
8. Czy kierowca, który uzyskał prawo jazdy kategorii C przed 10 września 2009 r., jest zobowiązany do uzyskania kwalifikacji wstępnej?
9. Osoby w jakim przedziale wiekowym zaliczani są do grupy tak zwanych „młodych kierowców”?
10. Z jaką maksymalną prędkością, może poruszać się kierujący samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t bez przyczepy na drodze dwukierunkowej dwupasowej poza obszarem zabudowanym?
11. Czy wejście kraju do strefy Schengen oznacza, że przemyt zniknie?
12. Czy kierowca samochodu ciężarowego może bezpiecznie przewozić w kabinie przez granicę przygodne osoby?
13. Czy kierowca samochodu ciężarowego jadący przez obszar zabudowany, który wjechał za znak B1 (zakaz ruchu w obu kierunkach), może być zatrzymany i skontrolowany przez Straż Miejską?
14. Jaka część ciała z pośród wymienionych poniżej, narażona jest często u kierowcy samochodu ciężarowego na przeciążenia z uwagi na siedzący tryb pracy?
15. Jak powinien zachować się kierowca samochodu ciężarowego, który odczuwa zmęczenie?
16. Czy trudna sytuacja w domu (stres), a także w miejscu pracy, może mieć wpływ na sprawność i zachowanie się kierowcy?
17. Czy kierujący pojazdem, który uczestniczy w zdarzeniu drogowym, w którym nie ma osoby zabitej lub rannej, może usunąć pojazd z miejsca wypadku?
18. Czy kierowca uczestniczący w zdarzeniu drogowym, w którym nie ma poszkodowanych, zobowiązany jest do wezwania patrolu Policji w każdym przypadku?
19. Czy kierowca zatrudniony na umowę o pracę może odmówić wykonania zleconego zadania, jeśli koliduje ono z jego prywatnymi zajęciami?
20. Jaka jest przewidziana kara dla kierowcy za wykonywanie przewozu drogowego bez ważnej karty kierowcy lub z kartą uszkodzoną po upływie dopuszczalnego okresu kierowania pojazdem?