Infolinia: 83 342 56 81 / 516 46 46 39
e-mail: L@stow.pl

Test online na Kwalifikację Wstępną - część ogólna

Losowanych jest 20 pytań, możliwych błedów 4 !
1. Do czego może być wykorzystywany obrotomierz w samochodzie ciężarowym?
2. Jaki wpływ na bezpieczeństwo jazdy ma zbyt małe ciśnienie w ogumieniu?
3. Czy w lampach sygnałowych zamiast żarówek można zainstalować źródło diodowe?
4. O czym może świadczyć spadek ciśnienia powietrza w pneumatycznym układzie hamulcowym?
5. Czy na pojeździe można instalować dodatkowe urządzenia oświetleniowe?
6. Co powinien zrobić kierowca pojazdu wyposażonego w tachograf cyfrowy w przypadku utraty karty kierowcy?
7. Kartę kierowcy do tachografu cyfrowego wydaje się na wniosek:
8. Ile wynosi regularny dzienny okres odpoczynku w załodze kilkuosobowej zgodnie z Rozporządzeniem 561/2006?
9. Kto ginie głównie w wypadkach z udziałem samochodów ciężarowych w Polsce?
10. Czy niewielkie przekroczenie prędkości (o 5-10 km/h) w przypadku samochodu ciężarowego może być niebezpieczne?
11. Czy kierowca samochodu ciężarowego poruszający się w Strefie Schengen, musi obowiązkowo posiadać ważny paszport?
12. Jeśli kierowca zostanie poproszony przez osobę postronną w strefie przygranicznej o przewiezienie paczki żywnościowej dla rodziny za granicą, czy może wyrazić na to zgodę?
13. Jaka część ciała z pośród wymienionych poniżej, narażona jest często u kierowcy samochodu ciężarowego na przeciążenia z uwagi na siedzący tryb pracy?
14. Co oznacza, ergonomiczne ustawienie fotela kierowcy?
15. Czy każdy poziom stresu jest szkodliwy dla precyzji kierowania samochodem ciężarowym przez kierowcę?
16. Czy kierowca powinien kontynuować jazdę w przypadku, kiedy wie, że ma gorączkę?
17. W jaki sposób kierowca powinien prowadzić masaż serca u dziecka w wieku przedszkolnym?
18. Czy w przypadku otwartego złamania kończyny, istnieje realne ryzyko zakażenia?
19. Której z niżej podanych czynności kontrolnych nie może wykonać funkcjonariusz Straży Granicznej?
20. Do jakich czynności należą czynności zdawczo-odbiorcze związane z rozpoczęciem lub zakończeniem pracy pojazdu?