Infolinia: 83 342 56 81 / 516 46 46 39
e-mail: L@stow.pl

Test online na Kwalifikację Wstępną - część ogólna

Losowanych jest 20 pytań, możliwych błedów 4 !
1. Co oznacza pole barwy zielonej zaznaczone na obrotomierzu samochodu ciężarowego?
2. Kiedy następuje niskie jednostkowe zużycie paliwa w stosunku do rozwijanej mocy?
3. Jakie jest przeznaczenie zwalniacza (retardera)?
4. Jak często należy sprawdzać ustawienie świateł mijania w samochodzie ciężarowym?
5. Czy stosowanie ogumienia zimowego jest słuszne?
6. Czy w przypadku kiedy kierowca po dojechaniu do zaplanowanego miejsca postoju stwierdza brak wolnych miejsc na parkingu może dojechać do następnego parkingu przedłużając czas kierowania ponad normę?
7. Jak często podmiot wykonujący przewozy drogowe powinien pobierać dane z tachografu cyfrowego?
8. Jak często kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom psychologicznym?
9. O czym powinien pamiętać kierujący samochodem ciężarowym podczas zamiaru zmiany pasa ruchu?
10. Czy pojęcie „prędkość nadmierna” oznacza to samo co „prędkość wysoka”?
11. Czy stosowanie w transporcie cen dumpingowych jest w Polsce przestępstwem?
12. Czy osoba figurująca w systemie SIS jako stanowiąca zagrożenie dla porządku publicznego, może wjechać bez żadnych ograniczeń na terytorium Strefy Schengen?
13. Czy kondycja fizyczna kierowcy ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego?
14. Jaki odstęp od poprzedzającego pojazdu powinien zachować kierowca pojazdu w przypadku zatrzymania w tunelu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego?
15. Czy trudna sytuacja w domu (stres), a także w miejscu pracy, może mieć wpływ na sprawność i zachowanie się kierowcy?
16. Jeśli kierowca spożył poprzedniego dnia 0,5 l wódki lub 3 butelki 0,5 l piwa, może następnego dnia rano usiąść bezpiecznie za kierownicą samochodu ciężarowego?
17. Podczas prowadzenia akcji ratowania zdrowia i życia poszkodowanego w wypadku, jaki jest stosunek uciśnięć mostka do ilości sztucznych oddechów?
18. Czy jeżeli w ranie znajduje się ciało obce, to należy je usunąć?
19. Kto ma obowiązek okazywać podczas przewozu świadectwo kierowcy?
20. Czego kierowca może żądać od policjanta podczas kontroli drogowej?