Infolinia: 83 342 56 81 / 516 46 46 39
e-mail: L@stow.pl

Test online na Kwalifikację Wstępną - część ogólna

Losowanych jest 20 pytań, możliwych błedów 4 !
1. Czy duże obciążenie pojazdu ma wpływ na zdolność samochodu ciężarowego do przyspieszeń?
2. Kiedy następuje niskie jednostkowe zużycie paliwa w stosunku do rozwijanej mocy?
3. Czy dopuszczalne jest użytkowanie opon z odmienną rzeźbą bieżnika na kołach jednej osi?
4. Czy stosowanie ogumienia zimowego jest słuszne?
5. W jakiej sytuacji kierowca samochodu ciężarowego poruszając się na górskich drogach, powinien używać zwalniacza?
6. Czy praca kierowcy w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna?
7. Czy przysługujący kierowcy dobowy odpoczynek, może być wykorzystany w pojeździe?
8. Czy czas pracy kierowcy sumuje się w przypadku, kiedy kierowca jest zatrudniony u więcej niż jednego przedsiębiorcy?
9. O czym powinien pamiętać kierujący samochodem ciężarowym podczas zamiaru zmiany pasa ruchu?
10. Podczas jakich warunków atmosferycznych ma miejsce największa liczba wypadków drogowych w Polsce?
11. Czy przewóz towaru między państwami z pominięciem wymaganych opłat celnych, akcyzy, podatku VAT i innych należności wobec państwa, na którego terytorium wwieziono towar jest przemytem?
12. Czy kierowca samochodu ciężarowego poruszający się w Strefie Schengen, musi obowiązkowo posiadać ważny paszport?
13. W jaki sposób kierowca powinien zareagować na agresję innego uczestnika ruchu drogowego?
14. Jakie niedogodności może spowodować niewłaściwe ustawienie fotela oraz użytkowanie fotela z niesprawną pneumatyką?
15. Jak alkohol działa na układ nerwowy?
16. Czy trudna sytuacja na drodze lub ciężkie warunki atmosferyczne mogą mieć wpływ na poziom stresu u kierowcy?
17. Czy kierujący pojazdem, który uczestniczy w zdarzeniu drogowym, w którym nie ma osoby zabitej lub rannej, może usunąć pojazd z miejsca wypadku?
18. Czy kierowca samochodu ciężarowego ma prawo unieruchomić pojazd na pasie rozbiegowym autostrady (przy wyjeździe z parkingu), jeśli na parkingu nie ma juz wolnych miejsc, a kierowca musi pilnie zrobić przerwę w kierowaniu pojazdem?
19. Jakie obowiązki poza kierowaniem pojazdem ma kierowca samochodu ciężarowego?
20. Kiedy kierowca powinien wykonywać obsługę codzienną pojazdu?