Infolinia: 83 342 56 81 / 516 46 46 39
e-mail: L@stow.pl

Test online na Kwalifikację Wstępną - część ogólna

Losowanych jest 20 pytań, możliwych błedów 4 !
1. Do czego przydaje się m.in. Charakterystyka eksploatacyjna jednostki napędowej?
2. Do czego służy przycisk umieszczony na dźwigni zmiany biegów (z boku) na fotografii?
3. Czy można holować pojazd, na sztywnym holu, z niesprawnymi hamulcami?
4. Czy dopuszczalne jest użytkowanie opon z odmienną rzeźbą bieżnika na kołach jednej osi?
5. Czy dozwolone jest holowanie przez samochód ciężarowy z przyczepą, pojazdu członowego na połączeniu sztywnym?
6. Jak często podmiot wykonujący przewozy drogowe powinien pobierać dane z tachografu cyfrowego?
7. Ilu godzin nie może przekroczyć łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni?
8. Ile wynosi maksymalny tygodniowy czas prowadzenia pojazdu?
9. Czy w określonych sytuacjach na drodze za nadmierną prędkość może być uznana prędkość zawierająca się w przedziale 15 – 20 km/h?
10. Z jaką maksymalną prędkością, może poruszać się kierujący samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t bez przyczepy na drodze dwukierunkowej dwupasowej poza obszarem zabudowanym?
11. Czy podczas przewozu tranzytowego przez kraje trzecie kierowca powinien sprawdzać przestrzeń ładunkową i kabinę przed wyruszeniem w dalszą drogę?
12. Czy jednym z zadań Straży Granicznej jest zapobieganie przywozowi na teren Polski materiałów niebezpiecznych bez ich odpowiedniego zabezpieczenia oraz spełnienia norm bezpieczeństwa?
13. Czy odpowiednie rozmieszczenie ładunku w pojeździe ma wpływ na bezpieczeństwo jazdy.
14. Co powinien zrobić kierowca samochodu ciężarowego w przypadku uczucia silnego zmęczenia?
15. Co jest bardziej niebezpieczne – kierowanie po nieprzespanej nocy czy kierowanie po wypiciu alkoholu?
16. Czy podwyższony poziom stresu u kierowcy ma wpływ na bezpieczeństwo jazdy?
17. W jaki sposób sprawdza się przytomność u poszkodowanej osoby dorosłej?
18. Czy w czasie wymiany koła w pojeździe osoby znajdujące się w części pasażerskiej (w kabinie) powinni ją opuścić?
19. Co kierowca powinien zawsze posiadać w pojeździe w trakcie wykonywania przewozu zarobkowego?
20. Czy kierowca zatrudniony na umowę o pracę może odmówić wykonania zleconego zadania, jeśli koliduje ono z jego prywatnymi zajęciami?