Infolinia: 83 342 56 81 / 516 46 46 39
e-mail: L@stow.pl

Test online na Kwalifikację Wstępną - część ogólna

Losowanych jest 20 pytań, możliwych błedów 4 !
1. Co ma wpływa na nadmierne zużycie paliwa??
2. Kiedy następuje optymalne zużycie paliwa w samochodzie ciężarowym?
3. Czy przy awarii hamulca postojowego, można poruszać się pojazdem po drogach publicznych, przy założeniu, że pozostałe układy hamulcowe są w pełni sprawne?
4. Czy jeśli kierowca samochodu ciężarowego stwierdzi usterkę głównego układu hamulcowego, powinien kontynuować jazdę?
5. Jaki efekt może spowodować zbyt długotrwałe korzystanie z hamulca głównego w samochodzie ciężarowym podczas jazdy na długim spadku drogi?
6. Kiedy bezwzględnie należy pobrać dane z karty kierowcy?
7. Czy kierowca zespołu pojazdu składającego się samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t i przyczepy wykonującego zarobkowo przewozy drogowe jest obowiązany ukończyć szkolenie okresowe?
8. Jak często kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim?
9. Które samochody ciężarowe, biorą udział w większej ilości wypadków drogowych w Polsce?
10. Który z manewrów, wymaga zachowania szczególnej ostrożności – zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym?
11. Czy stosowanie w transporcie cen dumpingowych jest w Polsce przestępstwem?
12. Czy w sytuacji gdy przewożony jest ładunek wskazane jest zabieranie osób postronnych do kabiny samochodu ciężarowego?
13. W jaki sposób zmienia się czas reakcji kierowcy w miarę ciągłego prowadzenia pojazdu?
14. Co może zmniejszyć ryzyko chorób układu pokarmowego u kierowcy samochodu ciężarowego?
15. Czy kierowca może kierować pojazdem po zażyciu leków?
16. Jakiego typu posiłek wskazane jest spożywać przed wyjazdem w dłuższą trasę?
17. Po jakim czasie dochodzi do nieodwracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym na skutek nagłego zatrzymania krążenia?
18. Czym jest wstępna selekcja osób poszkodowanych?
19. Czy sprawdzenie kompletności dokumentów przewozowych przez kierowcę poprawia jakość usługi?
20. Do jakich czynności należą czynności zdawczo-odbiorcze związane z rozpoczęciem lub zakończeniem pracy pojazdu?