Infolinia: 83 342 56 81 / 516 46 46 39
e-mail: L@stow.pl

Kategoria B

Najważniejsze informacje dla kandydatów na kierowców kategorii B

Cena szkolenia wynosi 1300 zł brutto. Szkolenie to obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych (godziny lekcyjne) oraz 30 godzin zajęć praktycznych (godziny zegarowe). Koszt szkolenia uwzględnia materiały szkoleniowe oraz egzamin wewnętrzny teoretyczny i egzamin wewnętrzny praktyczny. 

Jak rozpocząć szkolenie:  
  1. Należy zrobić badania lekarskie i uzyskać orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.  
  2. Profil Kandydata na Kierowcę, w skrócie PKK, - bezpłatnie uzyskujemy we właściwym Wydziale Komunikacji. W zależności od miejsca zamieszkania będzie to Urząd Miasta lub Starostwo Powiatowe (w Wydziale Komunikacji złożyć należy orzeczenie lekarskie oraz jedno zdjęcie). -wniosek do pobrania-
  3. Zajęcia teoretyczne odbywają się w godzinach popołudniowo - wieczornych lub w weekendy, w zależności od ustaleń jakie zapadną na pierwszym spotkaniu grupy szkoleniowej. Zajęcia odbywają się w sali szkoleniowej ośrodka w Białej Podlaskiej przy ul. Janowskiej 66.
  4. W naszym ośrodku jazdy odbywają się na samochodach Suzuki Swift (wyposażonych w klimatyzację)