Infolinia: 83 342 56 81 / 516 46 46 39
e-mail: L@stow.pl

Kategoria C

Najważniejsze informacje dla kandydatów na kierowców kategorii C

Cena szkolenia wynosi 3600 zł brutto. Szkolenie to obejmuje 20 godzin fakultatywnych zajęć teoretycznych (godziny lekcyjne) oraz 30 godzin zajęć praktycznych (godziny zegarowe). Koszt szkolenia uwzględnia materiały szkoleniowe oraz egzamin wewnętrzny teoretyczny i egzamin wewnętrzny praktyczny. 

Jak rozpocząć szkolenie:  
  1. Należy zrobić badania lekarskie i uzyskać orzeczenie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.
  2. Należy zrobić badania psychologiczne i uzyskać orzeczenie, stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
  3. Profil Kandydata na Kierowcę, w skrócie PKK - bezpłatnie uzyskujemy we właściwym Wydziale Komunikacji, w zależności od miejsca zamieszkania będzie to Urząd Miasta lub Starostwo Powiatowe (w Wydziale Komunikacji złożyć należy orzeczenie lekarskie i psychologiczne oraz jedno zdjęcie). -wniosek do pobrania-
  4. Zajęcia teoretyczne, odbywają się w godzinach popołudniowo - wieczornych lub w weekendy, w zależności od ustaleń jakie zapadną na pierwszym spotkaniu grupy szkoleniowej. Zajęcia odbywają się w sali szkoleniowej ośrodka. 
W przypadku wariantu bez zajęć teoretycznych najpierw należy zdać egzamin teoretyczny w WORD (koszt 50 zł) następnie można przystąpić do zajęć praktycznych w OSK (30 godz. jazdy) po czym przystąpić do egzaminu praktycznego w WORD (koszt 250 zł).

Do kursu prawa jazdy kategorii C można przystąpić na 3 miesiące przed osiągnięciem 21 roku życia. Kandydat na kierowcę, który ukończył kurs kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy może rozpocząć kurs na kat. C na 3 miesiące przed osiągnięciem 18 roku życia.

Status prawa jazdy można sprawdzić na stronie www.info-car.pl